24 uur per dag bereikbaar  |  tel: 06 20 88 46 51

Nadenken over afscheid

Afscheid nemen van het leven op aarde, afscheid nemen van geliefden, dat moment komt voor iedereen.
Nadenken over je eigen afscheid is een onderwerp dat menigeen zo lang mogelijk voor zich uit schuift. Soms vinden mensen bij leven een aanleiding om in gesprek te gaan met een uitvaartbegeleider. Dat kan zijn vanwege een terminale ziekte of een respectabele leeftijd. Of omdat iemand vanwege een ervaring bij het overlijden van een ander, de wensen rondom het eigen afscheid kenbaar wil maken. Vaak geeft het rust om het onderwerp concreet te bespreken, afspraken te maken en wensen met dierbaren te delen.

Als uitvaartbegeleider bied ik de mogelijkheid er in vertrouwen eens over te praten. Zonder verplichtingen en zonder kosten.

Het kan prettig zijn om vooraf kennis samen te maken. Zo kunt u beoordelen of ik de juiste persoon ben om u en uw naasten te ondersteunen. Kennismaken met de naasten kan uiteraard ook na een (plotseling) overlijden.

Ik adviseer over alles rondom de uitvaart. Voor veel mensen is niet duidelijk waarover ze zelf kunnen beslissen en hoe ze de regie van een uitvaart ter hand kunnen nemen. Er is veel mogelijk om de uitvaart mooi op maat te maken, zó dat het afscheid recht doet aan de persoonlijkheid van de overledene.

Als handvat heb ik een uitvaartwensenboekje opgesteld. Hierin kunt u uw voorkeuren kenbaar maken voor de uitvoering van uw eigen uitvaart. Het is vooral bestemd voor uzelf en uw nabestaanden.
Het boekje is bij mij op te vragen, maar ook in te zien via deze link: uitvaartwensenboekje