24 uur per dag bereikbaar  |  tel: 06 20 88 46 51

Begeleiding naar het afscheid

Tijdens de dagen tussen het overlijden en de uitvaart begeleid ik het proces van afscheid nemen. Dat doe ik door heel goed naar u te luisteren en aan te sluiten bij uw wensen.

Het regelen van een uitvaart is meestal niet iets waar mensen veel ‘ervaring’ in hebben. Er heerst vaak veel onwetendheid over wat er mogelijk is rondom een afscheid.
Het is goed te weten of de overledene een codicil of testament heeft waarmee rekening dient te worden gehouden.

Een van de beslissingen, die u vrij snel neemt, is de keuze voor cremeren of begraven, al dan niet voorafgegaan door een kerkelijke dienst. De invulling van een kerkelijke viering bespreekt u met de voorganger. Daarbij kan ik een helpende hand bieden bij het vormgeven van de liturgie.

De dag van de uitvaart is bepalend voor de tussenliggende tijd die beschikbaar is het afscheid vorm te geven. Soms is het nodig de tijd te nemen naar de dag van het afscheid om goed over de keuzes na te denken en te voelen wat bij u past. Daarom kom ik elke dag bij u langs zodat dit proces rustig kan verlopen, stap voor stap.

Praktische uitvoering kan ik uit handen nemen. Bijvoorbeeld het bespreken van de crematie of begrafenis, de aangifte van overlijden bij de gemeente, het regelen van de rouwkaart en van de locatie voor de condoleance. Het kan ook zijn dat ik u hierin alleen begeleid en dat u dit graag zelf doet. Zaken als het samenstellen van een fotoportret, passende muziek  en bloemen kiezen, het schrijven van een In Memoriam of andere karakteristieke zaken regelen voor het afscheid, zijn doorgaans voorbehouden aan de nabestaanden. Ook daarin kan ik een helpende hand bieden. Ik kan terugvallen op een team van deskundigen die uw wensen samen met mij weten te realiseren.

Door een goede voorbereiding en begeleiding neem ik de mensen die dat willen hierin mee. In alle rust en met elkaar kunnen dit heel bijzondere momenten zijn. Het is prettig wanneer uw eigen wensen en ideeën terugkomen in het afscheid.

Ook jonge en opgroeiende kinderen kunnen goed betrokken worden bij het afscheid. Soms weten ouders niet precies wat een kind wel of niet aan kan. Daarnaast is het moeilijk hier aandacht voor te hebben wanneer ouders zelf emotioneel betrokken zijn bij het overlijden.

Ik geef hier speciale aandacht aan door vóór en met de kinderen een eigen rol te creëren, passend bij hun leeftijd en wensen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van het beschilderen van de kist, het voorlezen van een gedichtje, muziek maken of het oplaten van ballonnen op de begraafplaats. Ook heb ik diverse boekjes beschikbaar om samen met de kinderen door te nemen.