24 uur per dag bereikbaar  |  tel: 06 20 88 46 51

Rondom een overlijden

En dan komt het moment van overlijden, onverwacht of na een ziekbed. Dit is een emotionele gebeurtenis. Het vraagt tijd en ruimte om die ervaring met elkaar te delen.
U mag hier in alle rust de tijd voor nemen.

Er zal een aantal zaken geregeld moeten worden op weg naar het definitieve afscheid. Een van de eerste handelingen is het bellen van een arts die de dood vaststelt. Dit kan de eigen huisarts zijn of de huisartsenpost. Bij overlijden in een ziekenhuis of zorginstelling wordt door de verpleging de dienstdoende arts ingeschakeld. Aansluitend kunt u met mij contact opnemen. Ik maak een afspraak voor een gesprek in uw eigen vertrouwde omgeving.

Verklaring van overlijden
De arts stelt officieel de dood vast en schrijft een Verklaring van overlijden. Deze is nodig om aangifte te doen in de gemeente van overlijden waarna de Akte van Overlijden opgemaakt wordt. Tevens laat de arts de B - verklaring achter waarin de vermoedelijke doodsoorzaak is vastgelegd. Deze verklaring is bestemd voor het Central Bureau voor de Statistiek. Beide formulieren worden aangereikt bij de gemeente waar aangifte wordt gedaan.