24 uur per dag bereikbaar  |  tel: 06 20 88 46 51

Regeltaken

Overledenen zorg
Als u mij belt spreek ik met u af wanneer ik naar u toe kom. Tijdens het eerste gesprek zullen de meest noodzakelijke zaken besproken worden. Na de eerste kennismaking bepaalt u het moment waarop de overledene verzorgd gaat worden. Ik kan samen met u de overledene verzorgen. Soms wilt u dit samen met uw familie uitvoeren. Op de achtergrond kan ik u bijstaan met aanwijzingen. Een aanwezige zorgmedewerker kan deze rol ook vervullen. Wanneer u de verzorging  liever niet zelf doet, kunt u het verzorgen, kleden en opbaren aan mij overlaten. Ik schakel dan assistentie in. 

Opbaring
De opbaring van een dierbare vormt een belangrijk onderdeel in het rouwproces. Juist daarom zorg ik ervoor dat dit gebeurt volgens de wensen van de familie en van de overledene.
U kunt kiezen om de overledene thuis in de vertrouwde omgeving op te baren, zodat er in alle intimiteit afscheid genomen kan worden. Opbaring kan op bed, op een speciaal daarvoor bestemde plaat als vervanging van het bed, in een wade of in de kist. Dit gebeurt altijd met behulp van koeling.
Ook bestaat de mogelijkheid de overledene te laten balsemen. Deze handeling wordt altijd door een professional uitgevoerd. Door het balsemen wordt het ontbindingsproces uitgesteld en is er bij de opbaring geen koeling noodzakelijk.

Als opbaren thuis niet gewenst of mogelijk is, dan kunt u een kamer huren in een uitvaartcentrum of mortuarium.

Kortom: u kiest zelf voor de best passende plek en vorm.